ราคาทองวันนี้

 

ผลสลากกินแบ่ง

 

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าเว็บไซต์

571086
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
123
507
630
566063
7947
13870
571086

Your IP: 100.24.113.182
เริ่มใช้งาน 1 ธันวาคม 2555

ติดต่อเรา

 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์ 33120

 

 

โทรศัพท์,โทรสาร : 045-691167

Email 1 :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email 2 :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Website : www.uthumphonphisai.com

FACEBOOK : www.facebook.com/nfeuthumphonphisai

------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบุคลากรพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทุมพรพิสัย

โทรศัพท์ , โทรสาร 045691167

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

1

นายธัชชเวชช์  จำปาเทศ

ผู้อำนวยการ

0921298811

2

นางสาวโฉมฉาย เวียงคำ

บรรณรักษ์

0807968600 

3

นางสาวนัฐศวรรณ สิทธิศักดิ์

ครูอาสาสมัคร กศน.

0879593587

4

นางสาวเยาวเรศ จันทพันธ์

ครูอาสาสมัคร กศน.

0874506962

5

นางสาวเฉลิมวรรณ ไชยพรม

ครูอาสาสมัคร กศน.

0818787644

6

นายณัฐพล ผู้มีสัตย์

 ครูอาสาสมัคร กศน.

0859272231 

7

 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย   ไชยรัตน์

 ครู กศน.ตำบลปะอาว

0990094083 

8

นางวรรณพร จำปา

ครู กศน.ตำบลหนองห้าง

0883674996

9

นางลำไพ พวงบุรี

ครู กศน.ตำบลตาเกษ

0881354336

10

นายสมพร หลอดคำ

ครู กศน.ตำบลรังแร้ง

0814704438

11

นางสาวอรุณทอง  จันทกรณ์

ครู กศน.ตำบลโคกหล่าม

0879583818

12

นางกัญญาภัค ยินดี

ครูกศน.ตำบลโพธิ์ชัย

0872561304

13

นางลำดวน เพ็ญพักตร์

ครู กศน.ตำบลหัวช้าง

0879594580

14

นายประดิษฐ สุวรรณ์

ครู กศน.ตำบลสำโรง

0872503310

15

นางกิตติยา สาสังข์

ครู กศน.ตำบลกำแพง

0847645451

16

นางนงเยาว์ บุญสิงห์

ครู กศน.ตำบลก้านเหลือง

0834679192

17

นายปัญญา รักษาพันธ์

ครู กศน.ตำบลทุ่งไชย

0862441113

18

นายศุภสวัสดิ์ บุญยิ่ง

ครู กศน.ตำบลสระกำแพงใหญ่

0839370855

19

นายสมชาย สุพิมพ์

ครู กศน.ตำบลแขม

0884799091

20

นางสมสวาท อุตสาหะ

ครู กศน.ตำบลอี่หล่ำ

0818768502

21

นายวัชรฉัตร ลำพูน

ครู กศน.ตำบลโคกจาน

0837937473

22

น.ส. สุธีรา แกล้วเกษตรกรณ์

ครู กศน.ตำบลรังแร้ง

0873786867

23

นางจิรสุดา   วชิรเมธิน

ครู กศน.ตำบลแข้

0828618101

24

นางสาวสุกัญญา คำหอม

ครู กศน.ตำบลหนองไฮ

0881192770

25

นายภาณุวัฒน์ ลมสูงเนิน

ครู กศน.ตำบลขะยูง

0837355024

26

นางแก้วมณี   บัวเขียว

ครู ศูนย์การเรียนชุมชน

0927695934 

27

 นางสาวอาทิตยา   ยินดี

 ครู ศูนย์การเรียนชุมชน

0874424422

28

 นางสาวอรวรรณ  ตะเพ็ชร

 ครู ศูนย์การเรียนชุมชน 0984219806
  29 นางสาวเยาวเรศ   เลาเลิศ

 ครู ศูนย์การเรียนชุมชน

0876789464

 30 

 นางสาววาสินี  รัตนา  ครู ศูนย์การเรียนชุมชน  

31

 นางสาวนิภาพรรณ  ธราพร  ครู ศูนย์การเรียนชุมชน       0945078450

 

 

ผู้บริหาร

นายธัชชเวชช์ จำปาเทศ ผอ.กศน.อุทุมพรพิสัย
นายธัชชเวชช์ จำปาเทศ ผอ.กศน.อุทุมพรพิสัย

นาฬิกา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง