ราคาทองวันนี้

 

ผลสลากกินแบ่ง

 

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าเว็บไซต์

548425
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
110
329
1214
542012
13184
12126
548425

Your IP: 3.235.105.97
เริ่มใช้งาน 1 ธันวาคม 2555

ประวัติความเป็นมา

 

       

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทุมพรพิสัย (กศน.) จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เดิมชื่อ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออุทุมพรพิสัย (ศบอ.) โดยใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเป็นสำนักงานและต่อมาได้จัดสร้างอาคารเป็นเอกเทศติดกับห้องสมุดประชาชน อำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อให้บริการงานการศึกษานอกโรงเรียนที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

        พ.ศ.2551 ได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2551 (เล่มที่ 125 ตอนที่ 41 ก) ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2551 และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 60 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551 ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551 ได้เปลี่ยน ชื่อสถานศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอุทุมพรพิสัย

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ

ข้อมูลอำเภออุทุมพรพิสัย   

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น

ตำบล     19  ตำบล

หมู่บ้าน   232  หมู่บ้าน

เทศบาล    4  เทศบาล

อบต.    16    แห่ง

ผู้บริหาร

นายธัชชเวชช์ จำปาเทศ ผอ.กศน.อุทุมพรพิสัย
นายธัชชเวชช์ จำปาเทศ ผอ.กศน.อุทุมพรพิสัย

นาฬิกา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง